Velkommen til Tusen millioner 5-7 på nett!

 

 

    

Tusen millioner Ny utgave 5-7 er Cappelens læreverk i matematikk for 5.-7. trinn.

 

Nettstedet er et supplement til grunnbøkene.
Her finner du oppgaver som er delt inn i tre kategorier til hvert kapittel.

  • Kategori 1
    Enkle oppgaver
  • Kategori 2
    Litt vanskeligere oppgaver
  • Kategori 3
    Mer utfordrende oppgaver

Nedenfor finner du en lenke til Max fri - et gratis tilrettelagt øvingsprogram i matematikk.