Tid

I dette kapitlet skal du lære om:

  • ulike tidsenheter
  • hvordan kalenderen er delt inn i perioder
  • fødselsnummer