Desimaltall

I dette kapitlet skal du lære om:

  • desimaltall og plassverdi
  • addisjon og subtraksjon av desimaltall
  • avrunding av desimaltall til hele tall