Multiplikasjon II

I dette kapitlet skal du lære om:

  • flere regneoperasjoner i samme regnestykke
  • bruk av minnet i kalkulatoren
  • multiplikasjon med oppstilling
  • multiplikasjon av desimaltall med 10 og 100