Divisjon

I dette kapitlet skal du lære om:

  • delings- og målingsdivisjon
  • multiplikasjon og divisjon som motsatte regneoperasjoner
  • divisjon med rest
  • divisjon med større tall