Brøk og desimaltall

I dette kapitlet skal du lære om
- likeverdige brøker
- addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere
- uekte brøk og blandet tall
- utviding av brøker
- addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere
- sammenhengen mellom brøk og desimaltall