Prosent

I dette kapitlet skal du lære om
- hva prosent betyr
- sammenhengen mellom enkle brøker og prosenter
- å regne med prosent