Multiplikasjon

I dette kapitlet skal du lære om
- hvilke regneoperasjoner som skal gjøres først i et regnestykke
- hvordan vi kan bruke parantes i et regnestykke
- bruk av overslag i multiplikasjon
- oppstilling av multiplikasjon med flersifret tall
- multiplikasjon av desimaltall med hele tall