Divisjon

I dette kapitlet skal du lære om
- rest i divisjon
- framgangsmåter ved oppstilling av divisjon
- flere regnearter i det samme regnestykket
- multiplikasjon og divisjon med 10
- divisjon av desimaltall