Areal

I dette kapittelet skal du lære om

  • arealet av rektangler
  • arealet av trekanter
  • høyden i en trekant
  • omgjøring mellom arealenheter