Sannsynlighet

I dette kapittelet skal du lære

  • å vurdere sjanse i dagligdagse sammenhenger
  • å beregne sannsynlighet i enkle situasjoner
  • å finne antall mulige utfall
  • å vurdere sjanse i spill og eksperimenter