God start

I dette kapitlet skal vi arbeide med repetisjon av

  • brøkbegrepet
  • utviding av brøk
  • felles nevner
  • addisjon av brøk
  • subtraksjon av brøk