Tall og tallforståelse

I dette kapitlet skal du lære om

  • ulike typer tall
  • å plassere ulike typer tall på tallinjen
  • plassverdisystemet og tall skrevet på utvidet form
  • partall og oddetall
  • sammensatte tall og primtall
  • faktorisering