Multiplikasjon

I dette kapitlet skal du lære om

  • multiplikasjon med tall som ender på null 
  • at faktorene i en multiplikasjon kan bytte plass uten at produktet blir forandret
  • multiplikasjon av flersifrete tall 
  • multiplikasjon av desimaltall med 10 og 100
  • multiplikasjon av desimaltall med hele tall
  • multiplikasjon av desimaltall med desimaltall