Divisjon

I dette kapitlet skal du lære om

  • divisjon med 10 og 100
  • divisjon av flersifrete tall
  • divisjon av desimaltall  
  • rest i divisjon