Statistikk

I dette kapitlet skal du lære

  • å finne typetall
  • å finne median
  • å finne gjennomsnitt
  • å vurdere om typetall, median eller gjennomsnitt viser det riktigste resultatet av en undersøkelse
  • å lage og lese av tabeller
  • å lage og å lese av diagrammer