Tusen millioner 5A

 

Tusen millioner 5A

INNHOLD

1 God start

2 Benevninger

3 Tall

4 Kalkulator

5 Addisjon og subtraksjon

6 Multiplikasjon 1

7 Geometri