Tall og algebra

I dette kapitlet skal du lære om

  • store tall
  • sammensatte tall og primtall
  • regning med parenteser
  • primtallsfaktorisering
  • negative tall
  • addisjon og subtraksjon med negative tall
  • regning med bokstavuttrykk