Brøk og desimaltall

I dette kapitlet skal du lære om

  • ekte brøker, uekte brøker og blandede tall
  • addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevner
  • likeverdige brøker
  • utviding og forkorting av brøker
  • addisjon og subtraksjon av brøker med ulik nevner
  • multiplikasjon av brøker
  • sammenhengen mellom brøk og desimaltall