Divisjon 2

I dette kapitlet skal du lære om

  • divisjon der svaret er et desimaltall
  • divisjon med et flersifret tall
  • divisjon av desimaltall med et helt tall
  • divisjon av desimaltall med et desimaltall