Geometri 2

I dette kapitlet skal du lære om

  • flytting av figurer ved speiling, parallellforskyving og dreining
  • speilingssymmetri og dreiningssymmetri