Sammensatte enheter

I dette kapitlet skal du lære om

  • fart
  • priser
  • lønn
  • valuta