Prosent og desimaltall

I dette kapitlet skal du lære om

  • prosentbegrepet
  • brøk og prosent
  • prosentvis forandring