Addisjon og subtraksjon

Her skal vi arbeide mer med addisjon og subtraksjon.